OVERSEAS PROFIT– Har van der Put (solo)

De Bossche galerie Ruby Soho is verheugd de solotentoonstelling Overseas Profit van de Bossche schilder Har van der Put aan te kondigen. 

Van der Put geeft in de tentoonstelling zijn interpretatie van de zogenaamde ‘marine’, het zeegezicht, een genre binnen de 17e eeuwse Hollandse schilderkunst. Schipbreuken, stormen, zeeslagen, veelal dramatische schilderijen die het heldendom, de grootsheid en onverschrokkenheid van ons land verheerlijken.

In de serie Overseas Profit vindt Van der Put de mogelijkheid om het schilderen én tekenen te verenigen in één beeld. Van der Put bouwt zijn schilderijen op met grove, snelle kwaststreken. Waarmee hij op meesterlijke wijze het beeld vanaf een afstand zichtbaar maakt door de vernuftige werking van licht en donker. In de werken uit de serie ‘Overseas Profit’ spelen schilderen (vlakken) en tekenen (lijnen) een gelijkwaardige en elkaar versterkende rol en vormen samen het beeld.


Van der Put: ‘Het zeegezicht als onderwerp valt voor mij samen met het schilderproces. Dat is uiteindelijk ook een avontuurlijke reis met de vraag of je het tot een goed einde zult brengen, of je de ‘overkant’ wel zult halen.’ 

Het beeld van Nederland in de 17e eeuw is onlosmakelijk verbonden met de scheepvaart. Intercontinentale contacten ontstonden. Met de VOC zag ook het aandeelhouderskapitalisme het licht. De grondslag voor de huidige wereldeconomie werd gevestigd. Tegelijkertijd werden levens van mensen en culturen, tot op de dag van vandaag, onherstelbaar veranderd. 
 
In de tentoonstelling geeft Van der Put blijk van een kritische blik op onze geschiedenis, maar toont tevens zijn verbondenheid met de Hollandse schilderkunst.

Bezoek de website van Har van der Put.


Overseas Profit (solo) – Har van der Put
Opening: vrijdag 12 januari van 19.00 tot 22.00
Expositie: zaterdag 13 januari tot en met zaterdag 17 februari
Openingstijden: dinsdag, donderdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 en op afspraak.

RubySoho_OverseasProfit_Poster