FACING IN (Kirsten Spuijbroek – solo)

Het werk van Kirsten Spuijbroek vindt zijn oorsprong in de rouwsieraden en heeft nog altijd een band met de dood en verlies. Spuijbroek haar porseleinen beelden zijn gestolde emotie. Composities die je lijken aan te spreken en een verhaal vertellen op een weemoedige, maar ook sierlijke manier. Kleine, fragiele bloemen in perfecte balans met grotere, lijvige beelden.


De in porselein gedoopte bloemen worden in de tentoonstelling als installatie gepresenteerd of juist samengebracht in aangrijpende beelden. De breekbaarheid en het gebruik van enkel tinten grijs zorgen voor ingetogen, stil werk, wat op een nadrukkelijke manier aanwezig is. In alles is het verfijnde handwerk, de nauwkeurige afwerking en fascinatie voor de menselijke psyche zichtbaar. Het maakproces is belangrijk en blijft altijd zichtbaar aanwezig in Spuijbroeks werk.


De combinatie van bloemen en porselein levert een versterkend beeld op en zoomt in op de kwetsbaarheid van de door Spuijbroek gebruikte materialen. De kracht van het werk ligt in deze kwetsbaarheid, de ervaring van de beelden, het gevoel dat wordt opgeroepen en de kalmte die je voelt. Wanneer emoties niet zijn uit te drukken spreekt het werk van Kirsten Spuijbroek.

 

Na een eerste succesvolle solotentoonstelling in de HIJSkamer in Rotterdam, eind 2021, is het de beurt aan Ruby Soho. Spuijbroek keert met deze solotentoonstelling tevens terug naar haar Brabantse roots.


Bezoek de website van Kirten Spuijbroek.


Zondag 22 mei tot en met zondag 12 juni 2022.